تبلیغات
رزومه علمی پژوهشی دکتر یحیی معروف - بخش اول مقالات علمی پژوهشی
رزومه علمی پژوهشی دکتر یحیی معروفمقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

1. كندوكاوی در صرف و نحو از دیدگاه عروض و قافیه، مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره160  دوره 48  زمستان 1380 .

2. زبان عربی فصیح و خطرات فراروی آن، مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره3  سال سی و هفتم، پاییز 1383 . (از مجلات ISC )

3. لغات و اعراب آیه وضو از تعصب تا واقعیت، مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1385، شماره 72.

4. الإبل فى القرآن و الأدب العربی، العصر الجاهلى نموذجاً، مجلة العلوم الإنسانیة،  دانشگاه تربیت مدرس، السنة الحادیة عشرة، الخریف 2005م، 1426هـ .ق، العدد 12.

5. نَحْت یا اشتقاق كُبَار، قیاس یا سماع، مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 153، تابستان 1385. (از مجلات  ISC   )

6. الجواهری: حیاته ومخزونه الثقافی و میزاته الشعریة، مجلة العلوم الإنسانیة، دانشگاه تربیت مدرس، السنة الثالثة عشر، الخریف 2006م، 1427هـ .ق، العدد13 (4).

7. استعاره نامهای حیوانات در زبان عربی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان، دوفصلنامه شماره (21) پیاپی (18)، بهار 1386.

8. شیوه‏های کاربرد طنز در تصاویر فكاهی احمد مطر، مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 10، پاییز و زمستان 1387، تاریخ انتشار بهار 1388.

9. محمد مهدی الجواهری و أغراضه الشعریة، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان، شماره 25(پیاپی 22) بهار 88.

10. قلب در قرآن و ادبیات عرب حقیقت یا مجاز؟ مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 13، زمستان 1388.

11. تغزل با بهره گیری از حروف الفبا در اشعار فارسی و عربی. مجلة علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس، شماره دوم، بهار و تابستان 1389.

12. نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر أحمد مطر. مجلة علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس، شماره چهارم، بهار و تابستان 1390.

13. الدلالة الصوتیة والصرفیة والنحویة فی اللهجة العربیة الخوزستانیة، مجلة اللغة العربیة، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال هفتم، شماره 12، بهار و تابستان 1390. (مشترک با آقای عاطی عبیات)

14. دراسة و تحلیل فی المضامین الشعریة للشاعر العراقی یحیی السماوی، مجلة اللغة العربیة وآدابها، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان 1390.

15. نقد توصیفی تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب مجله نقد و ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه (فصلنامه علمی تخصصی)، سال اول، شماره (1) خرداد ماه 1390. (مشترک با آقای پیمان صالحی)

16. جمالیات التغزل بالرموز الأنثویة فی الشعر الجاهلی، مجله نقد و ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه (فصلنامه علمی تخصصی)، سال اول، شماره (4) پاییز 1391 (مشترک با آقای عاطی عبیات).

17. ملامحُ المقاومةِ فی شعر قیصر أمین بور وعزالدین المناصرة (دراسة مقارنة) مجلة العلوم الإنسانیة، دانشگاه تربیت مدرس، سال 19، شماره 2، خرداد 1391، رجب 1433. (مشترک با آقای رضا کیانی)

18. بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور دوفصلنامه (ادبیات تطبیقی) كرمان، دانشگاه شهید باهنر، شماره 5، زمستان 1390. (مشترک با آقای فاروق نعمتی)

19. جایگاه نمادین رنگ در ادبیات مقاومت نمونه مورد پژوهانه: سمیح قاسم فصلنامه (ادبیات پایداری) دانشگاه شهید باهنر كرمان، سال سوم، شماره 6، بهار 1391(مشترک با آقای بهنام باقری).

20. شخصیة دعبل الخزاعی من خلال التناقضات، مجلة اضاءات نقدیة فی الادبین العربی والفارسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال دوم، شماره 8، زمستان 1391.

21. خلیج فارس و نقد تحریف­های متعصبان عرب، مجله علمی پژوهشی مطالعات ملی، موسسه مطالعات ملی، سال 14، شماره 1،بهار 1392.

22. عناصر الموسیقی فی شعر یحیی السماوی «دیوان "نقوش علی جذع نخلة" نموذجاً» مجله علمی پژوهشی دراسات فی اللغة العربیة وآدابهاٰ سمنان شماره 9، بهار 1391. (مشترک با آقای با بهنام باقری)

23. وسائل إثراء الدلالة فی الشعر الفلسطینی  المقاوم - لطفی زغلول نموذجاً، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، فلسطین، العدد التاسع والعشرون، الجزء الثانی، جمادی الأول 1434 هـ / شباط 2013م.

24. ویژگی­های جغرافیایی قلمروهای شیعه نشین- هلال شیعی؛ مجله مطالعات انقلاب اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ دانشگاه معارف اسلامی، قم، سال دهم، شماره 33، تابستان 1392.

25. بررسی تطبیقی مفهوم بدبینی در شعر الیاس ابوشبکه و هوشنگ ابتهاج مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان، 1392. (مشترک با آقای مسعود اقبالی)

26. صورة المكان فی أشعار محمد حسین شهریار وبدر شاكر السیّاب (حیدربابا وجیكور أنموذجاً) مجلة اللغة العربیة، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال 9، شماره 2، تابستان 1392. (مشترک با آقای رضا كیانی)

27. رمزگرایی عبد الوهاب بیاتی و تأثیرپذیری از مولوی مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 24، پاییز 1391. (مشترک با خانم سارا رحیمی پور)

28. دراسة نقدیة لدوافع التشاؤم بالغراب بین الفارسیة والعربیة مجلة إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی،(مجلة فصلیة محکمة) دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال سوم، شماره 10، تابستان 1392.

29. بررسی تطبیقی مفهوم نمادین باران در اشعار سیاب و اخوان ثالث، فصلنامه (ادبیات تطبیقی) دانشگاه شهید باهنر كرمان، سال 4، شماره 7، پاییز و زمستان، سال 1391. (مشترک با خانم روشنک ویسی)نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 28 تیر 1392 :: نویسنده : یحیی معروف
یکشنبه 19 بهمن 1393 09:11 ق.ظ
با سلام خدمت استاد ارجمندوگرانقدر.خواستم یادی از شما بکنم،واقعا دوستتان دارم وبرایتان آرزوی سلامتی دارم.در ضمن خیلی هم دلمون واسه شما تنگ شده است.از دانشجویان ورودی سال 75
یکشنبه 15 تیر 1393 06:47 ب.ظ
سلام. من افتخار می کنم به شاگردی استادی چون شما که وقتی دانشجویان بحث ترجمه را پیش می کشند به کتاب شما استناد می کنند.
پنجشنبه 15 خرداد 1393 10:02 ق.ظ
با سلام
از شما خواهران ارجمند مهسا و سحر منصوری سپاسگزارم. موفقیت شما نتیجه تلاش بی وفقه شماست امید است سخنان ناقابل حقیر نیز سمهمی در این موفقیت ایفا کرده باشد. فراموش نکنید موفقیت اصلی حرکت در مسیر الهی و ترک معصیت است.
دوشنبه 25 فروردین 1393 01:24 ب.ظ
سلام استاد، هرچی از ترجمه یاد گرفتم مدیون شما هستم واقعا افتخار می کنم که شاگرد شما بودم هیچ وقت کلاسای شیرین و پرشور شما را فراموش نمی کنم ان شاءا... همیشه سربلند باشید.
سه شنبه 15 بهمن 1392 04:59 ب.ظ
سلام دکتر معروف. من عاشق نحوه ی تدریستون بودم . شما یکی از بهترین استادای من بودین که تو دانشگاه شهید بهشتی همیشه پزتون رو میدادم . برقرار باشید همیشه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : یحیی معروف
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی